Implantaciones Comerciales del Mediterráneo S.L (hierna Icomed genoemd) commercialiseert via het domein van haar eigendom www.maletasgreenwich.com haar producten via Internet.

Icomed S.L. is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de commercialisering van reisartikelen met de volgende fiscale en registergegevens:

Implantaciones Comerciales del Mediterráneo S.L

CIF B53352142

Geregistreerd in het Handelsregister van Alicante, Volume 2199-Boek 0, Folio 12, Sectie 8 Blad A-51837, 1ste opschrift.

Met hoofdkantoor in C/ Campello Nº3 Nave 5 P.I La Cala Finestrat Alicante

Deze website wordt u als gebruiker ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van uw aanvaarding van de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst in zijn geheel. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Van tijd tot tijd zult u, bij gebruik van bepaalde diensten op deze website, aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen aantreffen die van toepassing zijn op deze diensten of producten. Al deze richtlijnen, regels en beleidslijnen zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing en zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Neem een paar minuten de tijd om deze Overeenkomst zorgvuldig door te lezen. De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst kunnen door Icomed gewijzigd worden door deze wijziging op de website te plaatsen. Gebruik door u na een door Icomed gepubliceerde wijziging in deze voorwaarden houdt aanvaarding van deze gewijzigde voorwaarden in. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Beperking van gebruik

Icomed heeft deze website voorbereid voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gelieve de informatie of het materiaal op deze website niet te wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of er afgeleide werken van te maken, behalve als volgt: U mag één kopie van de inhoud en andere downloadbare items op deze website downloaden en houden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u zich houdt aan alle auteursrechten en andere kennisgevingen die in deze documenten zijn opgenomen. Het kopiëren of opslaan van inhoud voor openbaar en commercieel gebruik is niet toegestaan. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website behoren tot Icomed. Alle handelsmerken, namen, illustraties, afbeeldingen en logo's die voorkomen op onze producten, accessoires of verpakkingen zijn het exclusieve eigendom van Icomed of beheerders van het bedrijf; de reproductie ervan, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en om welke reden dan ook is strikt verboden, evenals de combinatie of het gebruik in combinatie met enig ander handelsmerk, symbool, logo of onderscheidingsteken.

Nauwkeurigheid van de inhoud

Icomed streeft ernaar de informatie op de website actueel te houden. Het is echter niet mogelijk de volledige afwezigheid van fouten op de website te garanderen. De informatie en ander materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Gewichten, afmetingen en volumes zijn slechts bij benadering. Wij hebben de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de productinformatie juist is en om de kleur van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat uw monitor de kleuren van het te leveren product nauwkeurig weergeeft. De informatie in dit document kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Icomed behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Icomed garandeert niet dat de functies op de website of materiaal of informatie op de website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Icomed is niet aansprakelijk voor het gebruik van de website, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten daarin.

Beperkingen voor handbagage: Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat producten die worden beschreven als handbagage voldoen aan de huidige beperkingen van luchtvaartmaatschappijen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld als een luchtvaartmaatschappij andere bagagenormen hanteert of als luchtvaartmaatschappijen of luchthavens hun beperkingen wijzigen.

Beperkingen en aanvaarding van bestellingen

U kunt geen bestelling plaatsen als u niet ouder bent dan 18 jaar. Wanneer u voor de eerste keer een bestelling plaatst, wordt u gevraagd een rekening bij ons te openen en bepaalde velden op een formulier in te vullen. Alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen worden op de website in detail beschreven. De bestelprocedure omvat de volgende stappen:

Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod tot aankoop van uw kant, dat door ons wordt aanvaard wanneer wij u een bevestiging per e-mail sturen dat wij het product aan u hebben verzonden (het verzendbericht). De aanvaarding is voltooid wanneer wij u het verzendbericht per e-mail toesturen. Dit zal een zendingsnummer bevatten. Alle producten van eenzelfde bestelling waarvan wij in de e-mail met het verzendbericht niet hebben bevestigd dat ze zijn verzonden, maken geen deel uit van het koopcontract.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product op het moment van verzending. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, de hoeveelheden van gekochte producten te beperken.

Beperkingen op de levering

Om de op deze website gekochte producten in Spanje te kunnen leveren, moet u uw bestelling plaatsen via de Spaanse website. In het algemeen moet u uw bestelling plaatsen via de website die overeenkomt met het land waar u woont. Het land van levering is bepalend voor het land van aankoop.

Koopcontract

Er bestaat geen koopcontract tussen u en Icomed totdat Icomed de producten heeft verzonden. Alle informatie op onze website is slechts een uitnodiging tot aankoop, maar is geen aanbod of een eenzijdig contract. Uw bestelling is een aanbod van u om producten te kopen. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk bevestigen door u een bevestigingsmail te sturen. Een dergelijke bevestigingsmail houdt op geen enkele wijze de aanvaarding van uw bestelling in. De aankoop is pas bindend nadat wij u ervan in kennis hebben gesteld dat uw bestelling is aanvaard en de goederen door ons zijn verzonden. Dit betekent dat als producten op onze website worden weergegeven maar niet beschikbaar zijn of als de prijzen onjuist zijn of onjuist zijn beschreven, wij niet verplicht zijn ze op deze manier te verkopen. Alle contracten zullen worden geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de wetten van Spanje en de partijen bij het contract onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

Prijzen

De prijs van de producten die u aanvraagt is de prijs die op de website wordt getoond op het moment dat uw bestelling zal worden bevestigd in de e-mail bevestiging van het ontvangst van uw bestelling. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW.

Indien er een fout wordt vastgesteld in de prijs van de door u bestelde producten, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling te herbevestigen met de correcte prijs of om de bestelling te annuleren. Als u annuleert, betalen wij u het bedrag terug dat van uw creditcard is afgeschreven voor de bestelde producten.

Naast de prijs van de producten moet u ook de verzendkosten betalen. U wordt op de hoogte gebracht van deze verzendkosten wanneer u uw bestelling plaatst. De verzendkosten zullen per verzending worden vastgesteld.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wij zullen de prijzen toepassen die gelden op het moment dat u de bestelling plaatst (zoals vermeld in de e-mailbevestiging van ontvangst van uw bestelling).

Betaling

U betaalt de prijs van de producten per creditcard, Paypal, bankoverschrijving op de aangewezen rekening voordat de producten naar u worden verzonden. De betaling geschiedt in euro.

In geval van betaling bij aflevering zal de betaling volgens de provincies mogelijk worden gemaakt, in dit geval wordt de betaling uitgevoerd bij de levering van de goederen.

In het geval van creditcards accepteren wij de creditcards die op de betaalpagina's van de website worden getoond.

Wij zullen uw creditcard autoriseren op het moment van uw bestelling.

Indien het bedrag niet kan worden aangerekend, ongeacht de reden, zal de bestelling onmiddellijk worden geannuleerd.

Om fraude te voorkomen, worden betalingen via deze website beheerd met de betrokken banken.

In geval van betaling per bankoverschrijvingen ontvangt u een e-mail met informatie over de begunstigde rekening en moet u in concept het toegekende bestelnummer vermelden.

Bezorging

Alle producten worden geleverd vanuit onze inkoopcentra. Wij zullen alles in het werk stellen om de bestelde producten binnen de geschatte levertijd te leveren (bijv. ongeveer 7 werkdagen, indien het product beschikbaar is). De levertijden zijn schattingen - ze zijn niet gegarandeerd en mogen niet als zodanig worden beschouwd.

Als uw product niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, neem dan contact op met pedidos@maletasgreenwich.com onder vermelding van uw bestelnummer, besteldatum en naam of e-mailadres. Dit zal ons helpen uw bestelling te volgen en u de leveringsdatum te laten weten. Indien wij er niet in slagen de goederen binnen de geschatte tijd te leveren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging die wij oplopen of voor de gevolgen van enige vertraging.

Als u binnen 30 dagen na de verzendbevestiging per e-mail geen artikelen van uw bestelling hebt ontvangen, hebt u de mogelijkheid uw bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te vragen. Indien u uw bestelling wenst te annuleren aan het einde van deze periode, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen door een volledige terugbetaling aan te vragen. Als het bestelde product niet bij u is afgeleverd, betalen wij u het volledige bedrag inclusief verzendkosten terug.

Wij vervoeren alleen per koerier of transportbedrijf. Een handtekening is vereist bij ontvangst van de bestelling. Voor alle producten moet worden getekend door een persoon van 18 jaar of ouder. Als er op het leveringsadres niemand bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen, zal u worden gevraagd contact op te nemen met onze transportdienst om een alternatieve leveringsdatum of een plaats om de goederen af te halen te regelen.

Het eigendom van de producten en het risico van beschadiging van de producten gaan op u over bij aflevering. Indien bij de levering de verpakking beschadigd is, wordt u verzocht het pakket in aanwezigheid van de koerier of de transporteur te openen om de staat van de producten te controleren. In geval van schade aan de producten dient u dit op de leveringsbon te vermelden en contact op te nemen met pedidos@maletasgreenwich.com.

Leveringen kunnen niet worden gedaan aan postbussen.

Voor defecte producten of producten die verkeerd werden geleverd, zullen wij bovendien de retourkosten vergoeden die u hebt gemaakt om het artikel terug te sturen. Afhankelijk van de beschikbaarheid sturen wij u per e-mail een nieuwe verzendmelding en sturen wij u automatisch en onmiddellijk het juiste artikel op onze kosten toe. Indien hetzelfde artikel niet op voorraad is, betalen wij u het aankoopbedrag terug.

Beperking van aansprakelijkheid

De bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of verlies van gebruik) dat voortvloeit uit het gebruik van of de vertraging of onmogelijkheid tot gebruik van deze website, de inhoud ervan of een link naar een andere website, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

(a) Elk verlies dat niet redelijkerwijs door beide partijen kon worden voorzien op het moment dat het koopcontract werd gesloten, voortvloeiend uit de levering van de goederen en de daarmee verband houdende dienst of het gebruik door u.

(b) Elk verlies dat niet werd veroorzaakt door niet-naleving door ons.

(c)Commerciële of zakelijke verliezen. Onze volledige aansprakelijkheid in verband met de koopovereenkomst zal de koopprijs van de betreffende producten niet overschrijden.

Link naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als referentie en voor uw gemak. Icomed is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten, verklaringen of het privacybeleid die op deze websites worden aangeboden, gemaakt of beweerd. Het louter opnemen van deze links op de website houdt geen goedkeuring in van het materiaal op deze websites of enige associatie met hun exploitanten. Icomed behoudt zich het recht voor om zich op elk moment te distantiëren van alle websites van derden. Derden die naar deze website willen linken, zullen alleen naar de homepage van de website linken. Het gebruik van www.maletasgreenwich.com of andere inhoud van deze website in verband met deze link is niet toegestaan zonder de toestemming van Icomed, dat zich het recht voorbehoudt deze link op elk moment te blokkeren.

Vragen, klachten, opmerkingen en klantenservice

Als u vragen hebt over deze website of als u technische problemen hebt om toegang te krijgen tot de informatie, kunt u contact opnemen met: atencioncliente@maletasgreenwich.com.

Toepasselijke wetgeving

De wetgeving die van toepassing is op de werking van dit domein is Spaans en is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Alicante voor het oplossen van eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of toepassing van deze clausules.

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om uw ervaring te verbeteren. Als u doorgaat met browsen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert, meer info in onze Cookiebeleid